Terapie / Mentoring

Možná Vám přijde, že jste se na své cestě ztratili. Nevíte kam směřujete, jaký je Váš životní cíl, … neumíte se radovat ze života, cítíte prázdnotu, samotu, i přesto, že sami nejste. 

Každý z nás se dostává do bodu, kdy potřebuje nasměrovat, pochopit, co se mu děje. Najít příčinu svých problémů, obav, strachů…

V práci s klienty se věnuji hlavně sebelásce, sebehodnotě, partnerským a rodinným vztahům. Čistíme kódy z dětství, vzorce, které si neseme od nepaměti, ani o tom nevíme. Bloky, které nás brzdí žít. Protože všechno, co se nám děje nyní, co prožíváme, má kořeny v dětství, ať už tomu věříme nebo ne. Nejde o to, co se nám stalo, ale jaké emoce jsme si v dětství prožili. A ty se nám zobrazují právě nyní. Důležité je najít příčinu, vyčistit to, udělat kontrolu, že daná situace, skutečnosti nebo emoce, nás už nezraňují. A taky, pokud je to možné, odpustit … hlavně sám/sama sobě. Mimo jiné se také podíváme se na to, jak to máte s mužským a ženským principem. Odbouráme negativní myšlenky, půjdeme do podstaty problému.

V pracovní sféře se zabývám syndromem vyhoření, vracím ztracené sebevědomí, odbourávám stres z veřejného vystupování, pomáhám objevit silné stránky, talenty, připravuji na změnu zaměstnání, jak přijímat konstruktivní kritiku. 

U sportovců to je hlavně eliminace příčin psychického selhání. Nedostatečný trénink, málo zápasů (covid, nemoci, chybějící podpora rodiny, trenéra), ztráta kondice a motivace. U žen je velkým tématem cykličnost ve sportu a s ní spojené změny nálad (v jednotlivých fázích, do kterých ženy přecházejí). Pracujeme na psychické přípravě před zápasem (výkonem), houževnatosti, zvýšení psychické odolnosti, vyrovnání se s neúspěchem.

Úvodní terapie s klientem (osobně nebo online)

První konzultace s klientem trvá 90 min. V rámci ní projdeme vše, co řešíte, najdu Vám příčiny problémů a definuji možné cesty, kterými se můžete vydat. 

Terapie probíhá buď osobně na Praze 15, v hezkém prostředí Galerie Golf Hostivař. Nebo online prostřednictvím Skype, Zoom,  video hovoru přes WhatsApp.

Pokud se rozhodnete následně pokračovat v terapiích dále (osobně nebo online), jejich délka trvání je 60 min.  

 Čištění rodinných vzorců a kódů (osobně nebo online)

Pokud v rámci úvodní terapie zjistíme, že příčina problému pochází z dětství, doporučím Vám čištění rodinných vzorců a kódů (osobně nebo online), které trvá mezi 2 až 4 hod (u každého klienta je čas individuální).

Mentoring sportovců (pouze osobně)

Individuální spolupráce s jednotlivcem, celým týmem nebo realizačním týmem je vždy na osobní bázi. Pravidelná účast na tréninku, předzápasové přípravě, po zápasu. Pravidelné prezentace, workshopy celého týmu. 

Ceník Terapií / Mentoringu

Terapie klienti (osobně nebo online)

Úvodní konzultace (terapie) 90 min  / 2.500 Kč

Následné terapie  60 min / 1.800 Kč 

Čištění rodinných vzorců a kódů 2 až 4 hod / 4.000 Kč

Po rezervaci termínu terapie požaduji zaslání rezervační zálohy předem na účet v částce 1.500 Kč. Číslo účtu nebo QR kód pro platbu zasílám emailem.

Zbytek částky se doplácí nejpozději ráno v den terapie. 

Při zrušení již domluvené terapie, méně než 24 hod před schůzkou, částka  1.500 Kč propadá (platí i u online terapie). 

Mentoring sportovců (pouze osobně)

Individuální nastavení a cena

Scroll to Top