Jsme Ženy ... jsme Bohyně.
Harmonické, přirozené, tajemné, magické, ale také cyklické.

Jsme přítelkyně, matky, sestry, kamarádky, ale také milenky. Často potlačujeme svoji přirozenost, divokost, sexualitu, archetyp kněžky, před společností. Domníváme se, že je to něco nevhodného. Zakazujeme si projevovat otevřeně své emoce. Stydíme se ukázat zranitelnost, slzy, empatii. Potlačujeme svoji krásnou ženskou energii, svůj ženský princip a stylizujeme se do toho mužského.

Tady ale můžeme společně bořit veškeré mýty, hranice, domněnky. Otevřít se.  Projekt Jsi žena je prostor pro diskuze, kde nejsou tabu. Kde pracujeme s energií, mentorujeme, učíme se sebelásce, lásce a jak dávat svému partnerovi dostatečný prostor, svobodu, … jak nemanipulovat, jak vyčistit kódy z dětství a jiné.

My ženy potřebujeme vyjadřovat svoje emoce tak, jako potřebujeme dýchat. Cítit bezpečí, oporu, zázemí, ať už doma nebo v práci. Dostat prostor pro sebevyjádření, jednat dle svých pocitů a intuice. Probouzet své ženství, sebevědomí, smyslnost, krásu a ženskost v každém pohybu. A naučit se tomu nejdůležitějšímu … umění sebelásky.               

Umíš pracovat se svým menstruačním cyklem? Znáš pojem Cyklická žena?

Víš, že se ve svém cyklu proměňuješ ve 4 různé ženy? S jinými náladami, potřebami, fyzickou silou, kreativitou, radostmi, chutí na sex a jinými momentálními pohledy na život nás samotných a ostatních? Že ne? Tak pojď poznat všechny dary, které nám naše cykličnost přináší. Je to jednoduché.

Napsala jsem 2 eBooky na téma cykličnosti (velký v plné verzi a malý zdarma). Oba dva si můžeš prohlédnout, zakoupit a stáhnout zde.

Ženský princip

Mnoho žen přejímá tzv. „mužský princip“. Hlavně pokud pracují na vyšších manažerských pozicích. Jedou na sílu, výkon, logiku, cíle, tvrdě za svým. Neustále bojují o své prvenství. Chtějí všem ukázat, že na to mají. Jsou stejně dobré nebo dokonce lepší, než mužští kolegové. Potlačují jemnost, empatie, city, svoji přirozenost. Řídí vše v práci, ale často i partnera a celou rodinu. Stávají se dominantními na všech stranách.

Znám to velmi dobře a přesně to vystihuje mě do konce roku 2019. V lednu 2020 jsem odletěla na Srí Lanku, kde jsem výrazně zpomalila a po návratu začala pandemie COVID_19, která vše, díky Bohu pro mě, změnila. 

Ženy, které potlačují svůj ženský princip a fungují více na tom mužském, jsou ve výsledku z toho neustálého tlaku unavené, frustrované, nešťastné. A na vše samy. Protože nikdo to přece stejně nedokáže udělat lépe a rychleji, než ony samy, že?

Nastal ale čas se už zastavit. Vydechnout si, nechat si pomoci sejmout všechnu tíhu z ramen. Dovolit si plakat, pokud to tak cítíme. Nechat se obejmout, milovat, hýčkat … být vnitřně šťastná a spokojená. Protože ne nadarmo se říká, že když je spokojená žena, je spokojená celá rodina. 

Scroll to Top